Vyberte stranu

Ohodnocovanie majetku podniku, posudok

Ohodnocovanie podniku a/alebo jeho časti nechajte na nás Potrebujete vypracovať znalecký posudok na podnik ako celok, znalecký posudok na časti podniku či obchodných podielov? Hľadáte znalca na ohodnotenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov alebo je potrebné...

Znalci nehnuteľností, odhadca

METÓDY VÝPOČTU VŠEOBECNEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB Pri výpočtoch všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb znalci nehnuteľností používajú množstvo vzorcov, na základe ktorých znalecké posudky dostávajú výsledné hodnoty predmetných nehnuteľností a stavieb. V...