Vyberte stranu

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Súdny znalec

Súdny znalec je odborník, ktorý poskytuje odborné posudky pre súdy a iné právne subjekty v rôznych oblastiach. Jeho úlohou je analyzovať a hodnotiť technické, medicínske, ekonomické či iné špecifické otázky, ktoré sú relevantné pre konkrétny právny prípad. Súdni znalci zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní súdov, pretože ich posudky môžu výrazne ovplyvniť výsledok sporu. 

sudny znalec

Súdni znalci sú špecialisti vo svojom odbore a ich odborné znalosti sú využívané v rôznych oblastiach, ako sú stavebníctvo, medicína, informatika, ekonómia a mnohé ďalšie. Napríklad súdni znalci v stavebníctve sú často povolávaní, aby posúdili kvalitu stavebných prác, hodnotili stavebné projekty alebo analyzovali príčiny stavebných porúch a havárií. Ich odborné stanoviská sú neoceniteľné pri riešení sporov medzi stavebnými firmami a investormi, pri poistných udalostiach alebo pri riešení otázok spojených s dodržaním stavebných noriem a predpisov. 

Súdne znalectvo ako profesia je regulované zákonom a znalci musia spĺňať prísne kritériá týkajúce sa vzdelania, odbornosti a morálnej bezúhonnosti. Sú registrovaní v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti a ich činnosť je pravidelne kontrolovaná. Znalci musia byť nestranní a objektívni, ich posudky musia byť presné, jasné a založené na dôkladnom a odbornom preskúmaní danej problematiky. 

Tlačiť

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]