Vyberte stranu
i

ZNALECKÝ POSUDOK – ZÁKLADNÁ TERNMINÓLOGIA

Znalec vypracuje znalecký posudok nehnuteľnosti na ktoromkoľvek území SR. Znalecký posudok zhotovený našimi znalcami prijímajú a akceptujú všetky banky.

Znalecký posudok je:

 • hlavný nástroj na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti,konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu alebo pozemku,
 • pre majiteľa prínosný ako informačný údaj,
 • požadovaný pri právnych úkonoch, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a pod.

 

Znalec pri zhotovovaní znaleckého posudku dodržiava príslušné zákony a vyhlášky. Právo vypracovať ho má iba odborník/expert, ktorý je evidovaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Čo nájdeme v znaleckom posudku nehnuteľnosti:

 • výpočet technickej hodnoty,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty,
 • povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálna mapa),
 • doklad o veku stavby,
 • zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti,
 • fotodokumentácia.

dokumenty, znalecky posudok, znalecke posudky

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti sa odvíja od:

 • údajov technického charakteru samotnej stavby (výmera, vek, opotrebovanie, technický stav

či rozostavanosť),

 • údaje o príslušenstve a pozemku.

 

Všeobecná hodnota nehnuteľností určených na bývanie (rezidenčných) sa stanovuje:

 • metódou polohovej diferenciácie, ktorá berie ohľad predovšetkým na vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí, prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)

 

Všeobecná hodnota komerčnej nehnuteľnosti (nerezidenčnej) sa stanovuje:

 • metódou polohovej diferenciácie a zároveň kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

 

Požadované dokumenty nevyhnutné na vypracovanie znaleckého posudku:

Odborná zložka znaleckého posudku sa tiež odvíja od kvality dodaných podkladov. Je veľmi dôležité, aby mal znalec k dispozícii všetky podstatné zložky. Rozsah a typ týchto dokumentov závisí od posudzovaného predmetu daného znaleckého posudku.

BYT

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)
 • aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • pôdorys bytu

 

RODINNÝ DOM

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)

 

POZEMOK

 • aktuálna kópia listu vlastníctva
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy
 • územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (stavebné povolenie, územné rozhodnutie)

 

KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

 • aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť aj kópia z katastrálneho portálu)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť aj kópia z katastrálneho portálu)
 • technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
 • doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
 • podklady k stanoveniu výnosu (poistná zmluva, nájomná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)

 

Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.

U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska

dom, nehnuteľnosť, novostavba

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2207 Priemer: 4.7]