Vyberte stranu
|

Aké sú požiadavky bánk?

Pri kúpe, resp. refinancovaní nehnuteľnosti cez hypotekárny úver banka, okrem výnimiek, žiada znalecký posudok ako nevyhnutný dokument potrebný na vybavenie žiadosti.

Je výhodné a efektívne dať si vypracovať znalecký posudok u registrovaného, ale aj profesionálneho znalca.

 

Čo je potrebné si zistiť pred zadaním znaleckého posudku konkrétnemu znalcovi:

 • čibanka akceptuje posudky vybraného znalca,
 • či má banka s uvedeným znalcom dobré skúsenosti a uznáva jeho služby,
 • či banka nemá s vybraným znalcom negatívne skúsenosti.

 

V prípade, že posudok nie je vypracovaný v súlade s požiadavkami banky, tá môže žiadať vypracovanie nového. Ak ho budete musieť zadávať dvakrát, cena za tento dokument sa výrazne predraží. Kvalitný znalec Vám teda ušetrí čas i peniaze.

Banka, nehnuteľnosť, pôžička

Banka a jej požiadavky

 • Banka akceptuje znalecké posudky vypracované znalcami, ktorí majú povolenú činnosť na vykonávanie odhadov hodnoty nehnuteľností.
 • Banka prijíma znalecký posudok od akéhokoľvek registrovaného znalca.
 • Banka má vo svojej evidencii znalcov, u ktorých boli v minulosti zistené nedostatky a týchto svojim klientom neodporúča.
 • Banka hodnotí dodané posudky podľa svojich interných pravidiel.
 • Banka je viazaná vlastným ohodnotením a má právo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných interných pravidiel.
 • Banka na základe interných predpisov zhodnotí vypracovaný znalecký posudok a ak je interná cena vyššia alebo nižšia, na výpočet maximálnej výšky úveru použije svoju prehodnotenú hodnotu nehnuteľnosti.
 • V nutnom prípade klientovi oznámi, že napriek uvedenej cene na posudku akceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti.
 • V prípade vypracovania posudku, ktorý nie je v súlade s platnou legislatívou,má banka právo takýto znalecký posudok neakceptovať.
 • Banka znalecký posudok nevracia.

 

Na čo si dať pri zadávaní posudku pozor:

 • Znalecký posudok slúži na vyčíslenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a tiež na zdokumentovanie súčasného technického stavu nehnuteľnosti.
 • Vypracováva sa pri rôznych príležitostiach. Pre každý účel má znalecký posudok isté špecifiká.
 • Posudok je platný vždy len pre daný účel jeho zhotovenia.
 • Znalecký posudok je platný k dátumu vyhotovenia. Znamená to, že závery znaleckého posudku (v tomto prípade vyčíslená všeobecná hodnota) nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti v neobmedzenom čase.
 • Faktorov, ktoré vplývajú na všeobecnú hodnotu, je veľa. Platnosť všeobecnej hodnoty, a tým aj znaleckého posudku, nebude preto nekonečne dlhá.
 • Tento časový horizont je závislý od času, ktorý akceptuje inštitúcia, pre ktorej potreby je znalecký posudok vypracovaný.
 • V súčasnosti je platnosť posudku stanovená na dobuod jedného do troch rokov.

 

Aktuálne požiadavky jednotlivých bánk môžete nájsť na ich webových stránkach:

dohoda, zmluva, znalci, klient

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2203 Priemer: 4.7]