Vyberte stranu

KOŠICKÝ  KRAJ

Infolinka: +421 (0)2 210 264 56 resp. +421 948 137 417
E-mail: info@dobryznalec.sk

Potrebujete znalecký posudok?

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

 

Znalci z regiónu KOŠICKÉHO KRAJA vypracovávajú znalecké posudky z týchto lokalít:

 • Gelnica
 • Košice
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov

 

Aká je cena nehnuteľnosti, ktorú chcete v Košiciach kúpiť alebo predať? Zdá sa Vám vysoká alebo nízka?

Odpoveď nájdete v znaleckom posudku. Kúpnu cenu si môžu medzi sebou dohodnúť predávajúci s kupujúcim. Financovanie nehnuteľnosti napr. cez hypotekárny úver však sprevádza ohodnotenie tejto nehnuteľnosti odborníkom, a tým reálne vyčíslenie hodnoty danej nehnuteľnosti, ktoré bude pri poskytovaní úveru zaujímať najmä banku.

Na scéne vtedy privítame znalca a jeho znalecký posudok, ktorý je pri schvaľovaní hypotéky bankou jednou z najpodstatnejších podmienok získania a predovšetkým stanovenia výšky úveru. Odborný znalecký posudok vyčísli hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a samozrejme aj všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

 

Znalecký posudok je dôležitý:

 • pre banku pri výške hypotekárneho úveru
 • pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Pri určení hodnoty nehnuteľnosti je najpodstatnejšia poloha a lokalita

Rozdiel je badateľný. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v centre Košíc bude mať väčší predpoklad na stanovenie vyššej hodnoty ako nehnuteľnosť na sídlisku Ťahanovce. Rovnako vnímame rozdiel nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestských častiach Pereš, Nad jazerom, KVP či na Luníku. Je preto dôležité si ešte pred kúpou nehnuteľnosti prizvať stavebného odborníka, ktorý vie odhaliť možné nedokonalosti a stavebné chyby.

Hodnota nehnuteľnosti je ocenená:

 • ku dňu vypracovania znaleckého posudku

Znalecký posudok je platný k dátumu vyhotovenia. Znamená to, že závery znaleckého posudku nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti v neobmedzenom čase.

 

Znalecké metódy pri stanovovaní hodnoty nehnuteľnosti

Na posúdenie hodnoty využíva znalec jednu z troch metód. Vyberá si ju na základe účelu znaleckého posudku.

 • porovnávacia metóda – znalec určí hodnotu nehnuteľnosti v porovnaní so súčasnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite na základe preskúmateľných údajov (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná).Medzery tejto metódy tkvejú práve v nemožnosti dostať sa k smerodajným dátam a zmluvám pre potreby vypracovania posudku.
 • kombinovaná metóda – používa sa v prípade výnosu z nehnuteľnosti (napr. majiteľ ďalej nehnuteľnosť prenajíma alebo v priestoroch sídli spoločnosť).
 • metóda polohovej diferenciácie – najpoužívanejšia, aplikovateľná na akúkoľvek nehnuteľnosť. Vychádza z technickej hodnoty nehnuteľnosti. Pri nej znalec určuje náklady, výnosy, mieru výnosnosti a čistý ročný výnos. Zameriava sa na kritériá, ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti (vek bytového domu, stav domu atď.).

 

Znalecký posudok – čo v ňom nájdeme?

 • Dokumenty, ktoré napr. banka požaduje pri posudzovaní žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.
 • Všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti.
 • Výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty (konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti).
 • Výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia mapy z katastrálneho portálu.
 • Nadobúdacie dokumenty súčasných majiteľov nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
 • Náčrt pôdorysu nehnuteľnosti s presnou výmerou.
 • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti.
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2205 Priemer: 4.7]