Vyberte stranu

Znalec mesta Prešov

Prešov, jedno z najkrajších miest na východnom Slovensku, je miestom s bohatou históriou a pestrým kultúrnym dedičstvom. Ak vlastníte alebo plánujete kúpiť nehnuteľnosť v tomto regióne, je veľmi dôležité mať po svojom boku skúseného odborníka. Znalec mesta Prešov je kľúčovou postavou pri oceňovaní nehnuteľností, ktorého služby sú neoceniteľné pre mnohých obyvateľov i investorov.

Znalec nehnuteľností v Prešove: Kto to je?

Znalec nehnuteľností v Prešove je odborník, ktorý má hlboké znalosti a skúsenosti v oblasti hodnotenia nehnuteľností. Jeho úlohou je poskytovať presné a objektívne odhady hodnôt nehnuteľností, či už ide o byty, domy, pozemky alebo komerčné objekty. Takýto znalec je schopný poskytnúť podrobný znalecký posudok, ktorý je nevyhnutný pri rôznych právnych úkonoch, ako sú kúpa, predaj, dedičstvo či hypotekárne úvery.

klient, znalec, zmluva

Znalecký posudok v Prešove: Cena

Znalecký posudok v Prešove je dokument, ktorý poskytuje presný a objektívny odhad hodnoty nehnuteľnosti v Prešove. Tento posudok je nevyhnutný pri mnohých situáciách, napríklad:

Kúpa a predaj nehnuteľnosti: presný odhad hodnoty pomáha predísť predraženiu alebo podhodnoteniu nehnuteľnosti.

Hypotekárne úvery: banky požadujú znalecký posudok pre schválenie hypotéky, aby zabezpečili, že hodnota nehnuteľnosti zodpovedá požičanej sume.

Dedičské konania: pri dedení nehnuteľnosti je potrebné stanoviť jej trhovú hodnotu.

Súdne spory: v prípade právnych sporov ohľadom nehnuteľnosti môže byť znalecký posudok kľúčovým dôkazom.

Znalec nehnuteľností v Prešove: Cena

Cena za služby znalca nehnuteľností v Prešove sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov. Medzi hlavné faktory patrí:

Typ nehnuteľnosti: Byty a rodinné domy môžu mať odlišné cenové rozmedzia v porovnaní s komerčnými alebo priemyselnými objektmi.

Zložitosť prípadu: Niektoré nehnuteľnosti môžu vyžadovať detailnejšie skúmanie a špecifické odborné znalosti.

Rozsah služieb: Okrem základného ocenenia môžu byť potrebné aj ďalšie analýzy a dokumentácia.

Lokalita: Cena môže byť ovplyvnená aj polohou nehnuteľnosti v rámci mesta Prešov a jeho okolia.

dokumenty, znalecky posudok, znalecke posudky

Ako nájsť vhodného odhadcu nehnuteľností v Prešove?

Pri hľadaní znalca nehnuteľností v Prešove je dôležité zamerať sa na odborníka s dobrými referenciami a skúsenosťami v danej oblasti. Odporúča sa preveriť recenzie a odporúčania od predchádzajúcich klientov. Spoľahlivý znalec by mal byť členom profesijných organizácií, ktoré zaručujú jeho odbornosť a etický prístup.

Znalec mesta Prešov a jeho odborné služby sú kľúčové pre každého, kto chce mať presný a objektívny prehľad o hodnote svojej nehnuteľnosti. Či už ide o kúpu, predaj, dedičstvo alebo hypotekárny úver, znalecký posudok poskytuje istotu a transparentnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná. Preto je investícia do služieb znalca nehnuteľností v Prešove vždy dobrým rozhodnutím.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Infolinka: +421 (0)2 210 264 56 resp. +421 948 137 417
E-mail: info@dobryznalec.sk

Potrebujete znalecký posudok?

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

 

Znalci z regiónu PREŠOVSKÉHO KRAJA vypracovávajú znalecké posudky z týchto lokalít:

 • BARDEJOV
 • HUMENNÉ
 • KEŽMAROK
 • LEVOČA
 • MEDZILABORCE
 • POPRAD
 • PREŠOV
 • SABINOV
 • SNINA
 • STARÁ ĽUBOVŇA
 • STROPKOV
 • SVIDNÍK
 • VRANOV NAD TOPĽOU

 

Aká je cena nehnuteľnosti, ktorú chcete v Prešove kúpiť alebo predať? Zdá sa Vám vysoká alebo nízka?

Odpoveď nájdete v znaleckom posudku. Kúpnu cenu si môžu medzi sebou dohodnúť predávajúci s kupujúcim. Financovanie nehnuteľnosti napr. cez hypotekárny úver však sprevádza ohodnotenie tejto nehnuteľnosti odborníkom, a tým reálne vyčíslenie hodnoty danej nehnuteľnosti, ktoré bude pri poskytovaní úveru zaujímať najmä banku.

Na scéne vtedy privítame znalca a jeho znalecký posudok, ktorý je pri schvaľovaní hypotéky bankou jednou z najpodstatnejších podmienok získania a predovšetkým stanovenia výšky úveru. Odborný znalecký posudok vyčísli hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a samozrejme aj všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

 

Znalecký posudok je dôležitý:

 1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
 2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Pri určení hodnoty nehnuteľnosti je najpodstatnejšia poloha a lokalita

Rozdiel je badateľný. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v centre Prešova bude mať väčší predpoklad na stanovenie vyššej hodnoty ako nehnuteľnosť na sídlisku Sekčov. Rovnako vnímame rozdiel nehnuteľností nachádzajúcich sa v častiach Za Kalváriou, Rúrky, Šidlovec alebo Kúty. Je preto dôležité si ešte pred kúpou nehnuteľnosti prizvať stavebného odborníka, ktorý vie odhaliť možné nedokonalosti a stavebné chyby.

Hodnota nehnuteľnosti je ocenená:

 • ku dňu vypracovania znaleckého posudku

Znalecký posudok je platný k dátumu vyhotovenia. Znamená to, že závery znaleckého posudku nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti v neobmedzenom čase.

 

Znalecké metódy pri stanovovaní hodnoty nehnuteľnosti

Na posúdenie hodnoty využíva znalec jednu z troch metód. Vyberá si ju na základe účelu znaleckého posudku.

 • porovnávacia metóda – znalec určí hodnotu nehnuteľnosti v porovnaní so súčasnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite na základe preskúmateľných údajov (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná).Medzery tejto metódy tkvejú práve v nemožnosti dostať sa k smerodajným dátam a zmluvám pre potreby vypracovania posudku.
 • kombinovaná metóda – používa sa v prípade výnosu z nehnuteľnosti (napr. majiteľ ďalej nehnuteľnosť prenajíma alebo v priestoroch sídli spoločnosť).
 • metóda polohovej diferenciácie – najpoužívanejšia, aplikovateľná na akúkoľvek nehnuteľnosť. Vychádza z technickej hodnoty nehnuteľnosti. Pri nej znalec určuje náklady, výnosy, mieru výnosnosti a čistý ročný výnos. Zameriava sa na kritériá, ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti (vek bytového domu, stav domu atď.).

 

Znalecký posudok – čo v ňom nájdeme?

 • Dokumenty, ktoré napr. banka požaduje pri posudzovaní žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.
 • Všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti.
 • Výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty (konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti).
 • Výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia mapy z katastrálneho portálu.
 • Nadobúdacie dokumenty súčasných majiteľov nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
 • Náčrt pôdorysu nehnuteľnosti s presnou výmerou.
 • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti.
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2204 Priemer: 4.8]