Vyberte stranu

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Infolinka: +421 (0)2 210 264 56 resp. +421 948 137 417
E-mail: info@dobryznalec.sk

Potrebujete znalecký posudok?

VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!


* pole je povinné

 

Znalci z regiónu BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA vypracovávajú znalecké posudky z týchto lokalít:

 • BANSKÁ BYSTRICA
 • BANSKÁ ŠTIAVNICA
 • BREZNO
 • DETVA,
 • KRUPINA
 • LUČENEC
 • POLTÁR
 • REVÚCA
 • RIMAVSKÁ SOBOTA
 • VEĽKÝ KRTÍŠ
 • ZVOLEN
 • ŽARNOVICA
 • ŽIAR NAD HRONOM

 

Hodnotu nehnuteľností odhadujeme aj v Banskej Bystrici

 

Sme radi, že ste navštívili stránku www.dobryznalec.skktorá Vás uvedie do sveta ohodnocovania nehnuteľností, a vďaka ktorej sa môžete v danej problematike začať lepšie pohybovať.

 

Najsmerodajnejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti? Jednoznačne poloha a lokalita.
Tieto položky sú dôležité aj pri vyberaní nehnuteľnosti v Banskej Bystrici.

 

Čo bezpochyby zreálni hodnotu predávanej nehnuteľnosti? Znalecký posudok. Je to dokument, z ktorého vychádza rozhodnutie banky pri posudzovaní žiadosti napríklad o výšku hypotéky.

Fakty, ktoré platia:

 • Dajte si záležať na výbere znalcov.
 • Vyskúšajte overených znalcov priamo od nás.
 • Zhotovíme znalecký posudok aj pre Banskú Bystricu a okolie.
 • Proces ohodnocovania vykonáva v rámci odbornej činnosti znalec(súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností.
 • Naše služby ponúkame vo všetkých krajských mestách SR.
 • Vypracujeme znalecký posudok pre Váš byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

 

Znalecký posudok v oblasti „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k presnému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Znalecký posudok sa vypracováva z konkrétneho dôvodu (právneho úkonu) a za istým účelom.  Každý účel má svoje špeciálne dôležitosti, ktoré sa musia rešpektovať.

 

Najfrekventovanejšie účely znaleckých posudkov:

 • dedičské konanie
 • prevod nehnuteľnosti
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • nájom pozemkov
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti atď.).

 

Naši znalci určujú hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • byty a nebytové priestory
 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby)
 • administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly
 • areály (výrobné, poľnohospodárske), prevádzkové haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí atď.)

 

S potrebou vypracovania znaleckého posudku sa na nás môžete obrátiť aj v Banskej Bystrici, a to v lokalitách Iliaš, Jakub, Fončorda, Sásová a ďalšie.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2203 Priemer: 4.7]