Vyberte stranu
U

O nás

Sme obchodná spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečenie stanovovania hodnoty nehnuteľností.
Métou našej spoločnosti je poskytovať klientom a partnerom EXKLUZÍVNE a ÚČINNÉ spôsoby využitia balíka služieb v odbore ohodnocovania nehnuteľností.
Pôsobenie sme rozšírili na celé územie Slovenskej republiky.

 

Činnosť spoločnosti sa zameriava na tvorbu a vyhotovenie znaleckých posudkov pre právnické a fyzické osoby s cieľom:

Z

bankového úveru

Z

vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM),

Z

záložného práva (napr. pre hypotekárny úver v banke

Z

konkurzov, exekúcií a dobrovoľných dražieb

Z

poisťovacej zmluvy

Z

vysporiadania podielového spoluvlastníctva

Z

riešenia súdnych sporov, mimosúdnych dohôd

Z

zvyšovania základného imania, resp. delenia spoločnosti

Z

prevodu nehnuteľností

Z

zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

Z

transformácie (napríklad akvizície, zlúčenia, splynutia právnických osôb

Z

nepeňažných vkladov do spoločnosti

Znalci spoločnosti, odbor: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností


Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 20490 Priemer: 2.4]