Vyberte stranu
m

ZNALECKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACA LEGISLATÍVA

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná vo verejnom záujme. Slúži aj na ochranu práv fyzických alebo právnických osôb. Z týchto dôvodov je preto v modernej spoločnosti vnímaná ako jedna zo záruk zákonnosti. Výsledkom znaleckej činnosti je znalecký posudok, ktorý môže byť spracovaný výlučne v súvislosti s právnymi úkonmi (právnym konaním) daného subjektu. Znalecký posudok je tiež jedným z relevantných dôkazov najmä v súdnom alebo správnom konaní, vďaka čomu môže zohrať významnú úlohu pri riešení mnohých právne zložitých situácií.

Výsledkami znaleckej činnosti sú predovšetkým:

  • znalecký posudok jeho doplnok,
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie,
  • expertné vyjadrenie a vysvetlenie.

 

Platná legislatíva:

  • Zbierka zákonov č. 382/2004 –zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zbierka zákonov č. 490/2004 –VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zbierka zákonov č. 491/2004 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

znalec, zákony, právo

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2203 Priemer: 4.8]