Vyberte stranu

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Znalec mesto: Trnava

Trnava, známa svojou bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, je nielen atraktívnym miestom na bývanie, ale aj dynamickým trhom s nehnuteľnosťami. Pre každého, kto plánuje kúpu, predaj alebo refinancovanie nehnuteľnosti, je dôležité mať presný a spoľahlivý znalecký posudok od trnavského znalca.

Znalec nehnuteľností v Trnave

Profesionálny znalec nehnuteľností Trnavy je odborník so špeciálnymi vedomosťami a skúsenosťami v oblasti hodnotenia rôznych typov nehnuteľností. Títo odborníci vykonávajú dôkladné prehliadky a analýzy nehnuteľností, aby poskytli presné a objektívne posudky, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy majiteľov, kupcov či finančných inštitúcií.

novostavba, nehnuteľnosť

Cena za znalecký posudok: Trnava

Jedným z dôležitých faktorov pri výbere znalca je cena jeho služieb. Cena za znalca nehnuteľností v Trnave sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú veľkosť a typ nehnuteľnosti, zložitosť hodnotenia a časová náročnosť. Priemerná cena za znalecký posudok sa pohybuje v rozmedzí od 150 do 500 €, pričom presná suma je vždy predmetom individuálnej dohody medzi znalcom a klientom.

Odhadca nehnuteľností: Trnava

Podobne ako znalec, aj odhadca nehnuteľností v Trnave poskytuje hodnotenia nehnuteľností, avšak s trochu odlišným prístupom a metodikou. Odhadca sa zameriava na trhovú hodnotu nehnuteľnosti, často využívanú pre účely predaja či kúpy. Služby odhadcu sú kľúčové pre stanovenie správnej ceny, ktorá reflektuje aktuálne trhové podmienky.

Význam znaleckého posudku

Znalecký posudok v Trnave je dokument, ktorý obsahuje podrobnú analýzu a hodnotenie nehnuteľnosti. Tento posudok je často vyžadovaný bankami pri poskytovaní hypotekárnych úverov, pri právnych sporoch, či pre daňové účely. Posudok poskytuje nielen informácie o trhovej hodnote, ale aj technický stav a právne aspekty nehnuteľnosti, čo z neho robí neoceniteľný nástroj pre všetkých zainteresovaných.

zmluva, znalec, znalecký posudok

Pri akomkoľvek nakladaní s nehnuteľnosťami v Trnave je nevyhnutné mať k dispozícii presné a spoľahlivé informácie. Znalec Trnavy a jeho služby sú kľúčové pre zabezpečenie transparentnosti a správnosti v obchodoch s nehnuteľnosťami.

TRNAVSKÝ KRAJ

Infolinka: +421 (0)2 210 264 56 resp. +421 948 137 417
E-mail: info@dobryznalec.sk

Potrebujete znalecký posudok?

Znalci z regiónu TRNAVSKÉHO KRAJA vypracovávajú znalecké posudky z týchto lokalít:

 • DUNAJSKÁ STREDA
 • GALANTA
 • HLOHOVEC
 • PIEŠŤANY
 • SENICA
 • SKALICA
 • TRNAVA

 

Znalecký posudok pre Trnavu a blízke okolie

Chystáte sa na návštevu do banky so žiadosťou o poskytnutie hypotekárneho úveru? Vašu banku bude pri schvaľovaní žiadosti najviac zaujímať lokalita, v ktorej je nehnuteľnosť postavená. Výška poskytnutého úveru sa odvíja práve od nej. Radi Vám s tým pomôžeme. Výhodnejšia lokalita znamená väčší úspech pri získaní hypotéky. Platí to aj pre Trnavu a jej mestské časti, ako napríklad Modranka, Družba, Na Hlinách, Tulipán a ďalšie.

 

Čo bezpochyby zreálni hodnotu predávanej nehnuteľnosti? Znalecký posudok. Je to dokument, z ktorého vychádza rozhodnutie banky pri posudzovaní žiadosti o výšku hypotéky.

Fakty, ktoré platia:

 • Dajte si záležať na výbere znalcov.
 • Vyskúšajte overených znalcov priamo od nás.
 • Zhotovíme znalecký posudok aj pre trnavské mestské časti, od východu až na západ.
 • Proces ohodnocovania vykonáva v rámci odbornej činnosti znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností.
 • Naše služby ponúkame vo všetkých mestách SR.
 • Vypracujeme znalecký posudok pre Váš byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

 

Znalecký posudok v oblasti „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k presnému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Znalecký posudok sa vypracováva z konkrétneho dôvodu (právneho úkonu) a za istým účelom.  Každý účel má svoje špeciálne dôležitosti, ktoré sa musia rešpektovať.

Najfrekventovanejšie účely znaleckých posudkov:

 • dedičské konanie
 • prevod nehnuteľnosti
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • nájom pozemkov
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti atď.).

Naši znalci určujú hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • byty a nebytové priestory
 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby)
 • administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly
 • areály (výrobné, poľnohospodárske), prevádzkové haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí atď.)
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2204 Priemer: 4.8]