Vyberte stranu

Zavolajte nám na +421 948 137 417 alebo vyplňte dopytový formulár a naši špecialisti Vám zavolajú do 10 min*


* pole je povinné

Znalec mesto: Žilina

Ak plánujete kúpiť, predať alebo hodnotiť nehnuteľnosť v tomto regióne, je nevyhnutné spolupracovať so skúseným znalcom v Žiline. Znalec je odborník s hlbokými znalosťami miestneho realitného trhu, ktorý poskytuje kvalifikované odhady a posudky nehnuteľností. Znalci sú zvyčajne certifikovaní a majú dlhoročné skúsenosti v oblasti realitného práva, stavebníctva a ekonomiky. Ich služby sú neoceniteľné pri rôznych právnych a finančných transakciách.

Znalec nehnuteľností: Žilina

Pri výbere znalca nehnuteľností v Žiline je dôležité zvážiť jeho odborné znalosti a skúsenosti. Takýto znalec vykonáva podrobné analýzy nehnuteľností, berúc do úvahy faktory ako lokalita, technický stav budovy, trhové podmienky a mnoho ďalších. Tieto informácie sú kľúčové pre presný a spravodlivý odhad hodnoty nehnuteľnosti.

znalec, znalecký posudok, zmluva

Znalec nehnuteľností v Žiline: cena

Cena za znalca nehnuteľností v Žiline môže variovať v závislosti od rôznych faktorov. Medzi ne patrí rozsah hodnotenia, typ nehnuteľnosti a komplexnosť posudku. Vo všeobecnosti sa ceny za znalecký posudok pohybujú od niekoľko stoviek eur, pričom presná suma závisí od konkrétnych požiadaviek klienta a náročnosti úlohy.

Odhadca nehnuteľností: Žilina

Odhadca nehnuteľností v Žiline hrá kľúčovú rolu v procese oceňovania majetku. Jeho úlohou je poskytovať objektívne a presné odhady trhovej hodnoty nehnuteľností. Tieto odhady sú nevyhnutné pri kúpe a predaji nehnuteľností, ako aj pri zabezpečení úverov, daňových účeloch alebo súdnych sporoch.

Znalecký posudok: Žilina

Znalecký posudok je oficiálny dokument, ktorý obsahuje odborné hodnotenie nehnuteľnosti. Tento dokument je často požadovaný bankami pri žiadosti o hypotekárny úver, pri súdnych sporoch alebo pri dedičských konaniach. Znalecký posudok v Žiline vypracúva kvalifikovaný znalec, ktorý zabezpečí, že všetky relevantné faktory sú dôkladne preskúmané a zohľadnené.

dohoda, zmluva, znalci, klient

Znalecký posudok v Žiline: cena

Cena za znalecký posudok v Žiline je ovplyvnená viacerými faktormi, vrátane typu nehnuteľnosti, jej veľkosti a zložitosti hodnotenia. Klienti by mali očakávať, že sa ceny za takéto posudky budú pohybovať v rozmedzí od 200 do 600 eur, v závislosti od špecifických okolností a požiadaviek.

Služby znalca v Žiline sú neoceniteľným prínosom pre každého, kto sa zaoberá nehnuteľnosťami. Či už potrebujete presný odhad hodnoty nehnuteľnosti, znalecký posudok pre právne účely, alebo len chcete mať istotu pri svojej investícii, skúsený znalec v Žiline je tou správnou voľbou. S jeho odbornými znalosťami a skúsenosťami získate nielen presné hodnotenie, ale aj cenné rady a podporu pri všetkých vašich realitných transakciách.

ŽILINSKÝ KRAJ

Infolinka: +421 (0)2 210 264 56 resp. +421 948 137 417
E-mail: info@dobryznalec.sk

Potrebujete znalecký posudok?

Znalci z regiónu ŽILINSKÉHO KRAJA vypracovávajú znalecké posudky z týchto lokalít:

 • BYTČA
 • ČADCA
 • DOLNÝ KUBÍN
 • KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • MARTIN, NÁMESTOVO
 • RUŽOMBEROK
 • TURČIANSKE TEPLICE
 • TVRDOŠÍN
 • ŽILINA

 

Hodnotu nehnuteľností odhadujeme aj v Žiline

 

Sme radi, že ste navštívili stránku  www.dobryznalec.skktorá Vás uvedie do sveta ohodnocovania nehnuteľností, a vďaka ktorej sa môžete v danej problematike začať lepšie pohybovať.

Najsmerodajnejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti? Jednoznačne poloha a lokalita.
Tieto položky sú dôležité aj pri vyberaní nehnuteľnosti v Žiline.

Čo bezpochyby zreálni hodnotu predávanej nehnuteľnosti? Znalecký posudok. Je to dokument, z ktorého vychádza rozhodnutie banky pri posudzovaní žiadosti napríklad o výšku hypotéky.

Fakty, ktoré platia:

 • Dajte si záležať na výbere znalcov.
 • Vyskúšajte overených znalcov priamo od nás.
 • Zhotovíme znalecký posudok aj pre Žilinu a blízke okolie.
 • Proces ohodnocovania vykonáva v rámci odbornej činnosti znalec(súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností.
 • Naše služby ponúkame vo všetkých krajských mestách SR.
 • Vypracujeme znalecký posudok pre Váš byt, rodinný dom, pozemok, priemyselné stavby, sklady a iné nehnuteľnosti.

 

Znalecký posudok v oblasti „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k presnému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Znalecký posudok sa vypracováva z konkrétneho dôvodu (právneho úkonu) a za istým účelom.  Každý účel má svoje špeciálne dôležitosti, ktoré sa musia rešpektovať.

 

Najfrekventovanejšie účely znaleckých posudkov:

 • dedičské konanie
 • prevod nehnuteľnosti
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • nájom pozemkov
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti atď.).

 

Naši znalci určujú hodnotu rôznych nehnuteľností:

 • byty a nebytové priestory
 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby)
 • administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly
 • areály (výrobné, poľnohospodárske), prevádzkové haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí atď.)

 

Najčastejšie vypracovávame posudky z lokalít: Bôrik, Hájik, Hliny, Mojšová Lúčka, Solinky, Strážov a zo sídliska Vlčince.

Pôsobíme teda aj na strednom Slovensku. Nechajte si nami zhotoviť znalecký posudok v Žiline.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2205 Priemer: 4.8]